Tato stránka používá cookies.
×
K+K Sport Brno
 x 

0

1. Základní informace

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.KKSPORT.CZ, provozovaném firmou Zbyněk Krupica, Štefánikova 13, 602 00 BRNO IČO: 466 63 398, DIČ: CZ7104063824 (dále jen prodávající)

2. Informace o zboží a zákonná odpovědnost prodávajícího

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou uváděny včetně všech daní (DPH) či jiných poplatků, kromě poplatků za doručení zboží či jiných služeb spojených s přepravou. V případě dalších neuvedených poplatků je povinen prodejce před uzavřením a potvrzením objednávky seznámit kupujícího s konečnou cenou. Za nedostatky u převzatého zboží, které neodpovídají vyobrazení či popisu při objednání zboží nese odpovědnost prodávající.

3. Objednávka zboží

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Každá přijatá objednávka je závazná a stává se kupní smlouvou. Za přijatou objednávku se považuje až objednávka potvrzená i ze strany prodávajícího a to potvrzujícím emailem.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

Ze strany kupujícího je možné bezplatně zrušit objednávku kdykoliv před jejím doručením a to e-mailem na adresu: , nebo v pracovní dny od 9:00 – 18:00 hod. telefonicky na čísle 541 242 323. Pokud zákazník již poukázal finanční obnos na účet prodávajícího, je prodávající povinen tuto částku vrátit v nejkratší možné době, nejpozději však do 14 dnů.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo část objednávky v několika případech:

a) pokud nastane vyprodání zboží v době mezi aktualizacemi skladových zásob
b) pokud dojde k výrazné změně cen u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.
c) pokud dojde k zjevné chybě v ceně zboží
d) pokud dojde ze strany zákazníka k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům

V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen kontaktovat kupujícího za účely dohody o dalším postupu.

Kupující má zákonnou možnost odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí udávat důvod odstoupení od smlouvy. Rozhodující termín 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je datum odeslání či osobního předání na adrese eshopu. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Je-li vrácené zboží či jeho originální obal poškozeno porušením povinností kupujícího (např. originální krabice nevhodným zabalením atp.), je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Kupující má nárok na vrácení peněz v celé výši ceny výrobku, včetně nákladů na dopravu. Náklady na dopravu při zaslání zpět na adresu eshopu, nebo předání vraceného zboží na adrese eshopu hradí kupující. Vracené zboží zasílejte na naši adresu K+K SPORT, Štefánikova 13, 602 00 BRNO. Zaslání vráceného zboží na dobírku nebude akceptováno!

Vyžadujeme vrácení zboží včetně nepoškozeného originálního obalu, jak bylo převzato od prodávajícího tak, aby bylo schopné dalšího prodeje!

Zboží je nutno vrátit se všemi listinami, jako je faktura, záruční list a jiné, pakliže byly ke zboží přiloženy. Peníze Vám budou vráceny převodem na účet (nezasíláme složenkou). Právo na odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit v těchto případech:

- věci upravené na míru
- zboží, které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen
- u zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, u nichž kupující porušil původní obal

5. Dodací termíny

Dodací lhůta je obvykle 2 – 5 pracovních dnů v závislosti na dostupnosti zboží, v mimořádných případech do 15 dnů. Přibližná doba dodání je uvedená u jednotlivých produktů. Pokud nebude prodávající z nějakých důvodů schopen tuto lhůtu dodržet, bude zákazníka v maximálně možném předstihu o této skutečnosti informován. Počátek dodací lhůty se počítá při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky. Při platbě převodem se jako počátek dodací lhůty počítá přijetí platby z naší strany.

6. Reklamační podmínky

Kupující může uplatnit reklamaci vady zboží, nebo výrobku nejpozději do 2 let od převzetí zboží. Nelze uplatňovat vrácení peněz na vady, které vzniknou běžným opotřebením, nebo takové, které sami způsobíte nesprávným použitím. Dále nelze uplatňovat reklamaci na vadu, o které byl spotřebitel informován před nákupem, nebo na tuto vadu obdržel slevu.. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze jednoduchým způsobem odstranit nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu. Při vyřizování reklamací se prodávající řídí zákonem č. 89/2012 sb. (NOZ) platným v České republice. Zákazník má právo od dopravce (Česká pošta, resp. GLS nebo PPL) nepřevzít zásilku, pokud je poškozený transportní obal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Reklamované zboží zasílejte vždy výhradně na adresu: K+K SPORT, Štefánikova 13, 602 00 BRNO Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj. Dále je nutné přiložit stručný popis reklamované vady na výrobku, případně označit.

Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). Na vyřízení reklamace má prodávající lhůtu 30 dní. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady této povahy se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba je 2 roky, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak.

7. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje změnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to v jakékoliv podobě, bez vzniku jakýkoliv nákladů na straně kupujícího.

8.Řešení sporů

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Adresa

Štefánikova 13
602 00 Brno

Telefon: 541 242 323
Email:

Zákaznický servis

Otevírací doba

pondělí - pátek: 9:00 - 18:00
sobota: 9:00 - 12:00

Parkování u prodejny K+K SPORT Štefánikova 13

Zastavte přímo před prodejnou v pravém jízdním pruhu a informujte se přímo na prodejně, nebo na tel. 541 242 323

JUMP TO TOP
Kontaktujte nás
2000 znaků zbývá