1. Základní informace

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.KKSPORT.CZ, provozovaném firmou Zbyněk Krupica, Štefánikova 13, 602 00 BRNO IČO: 466 63 398, DIČ: CZ7104063824 (dále jen prodávající)

2. Informace o zboží a zákonná odpovědnost prodávajícího

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou uváděny včetně všech daní (DPH) či jiných poplatků, kromě poplatků za doručení zboží či jiných služeb spojených s přepravou. V případě dalších neuvedených poplatků je povinen prodejce před uzavřením a potvrzením objednávky seznámit kupujícího s konečnou cenou. Za nedostatky u převzatého zboží, které neodpovídají vyobrazení či popisu při objednání zboží nese odpovědnost prodávající.

3. Objednávka zboží

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Za přijatou objednávku se považuje až objednávka potvrzená i ze strany prodávajícího a to potvrzujícím emailem. Každá přijatá objednávka je závazná a stává se kupní smlouvou až po písemném potvrzení prodejcem, že předmětné zboží je skladem, případně lze objednat a dodat zákazníkovi. 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

Ze strany kupujícího je možné bezplatně zrušit objednávku kdykoliv před jejím doručením a to e-mailem na adresu: , nebo v pracovní dny od 9:00 – 18:00 hod. telefonicky na čísle 541 242 323. Pokud zákazník již poukázal finanční obnos na účet prodávajícího, je prodávající povinen tuto částku vrátit v nejkratší možné době, nejpozději však do 14 dnů.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo část objednávky v několika případech:

a) pokud nastane vyprodání zboží v době mezi aktualizacemi skladových zásob
b) pokud dojde k výrazné změně cen u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.
c) pokud dojde k zjevné chybě v ceně zboží
d) pokud dojde ze strany zákazníka k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům

V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen kontaktovat kupujícího za účely dohody o dalším postupu.

Kupující má zákonnou možnost odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí udávat důvod odstoupení od smlouvy. Rozhodující termín 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je datum odeslání či osobního předání na adrese eshopu. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal, a to včetně např. dárků. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, nebo je poškozen jeho originální obal dodávaný výrobcem (např. nevhodným zabalením, neopatrnou manipulací atp.), může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu dle § 1833 OZ.

Kupující má nárok na vrácení peněz v celé výši ceny výrobku, včetně nákladů na dopravu. Náklady na dopravu při zaslání zpět na adresu eshopu, nebo předání vraceného zboží na adrese eshopu hradí kupující. Vracené zboží zasílejte na naši adresu K+K SPORT, Štefánikova 13, 602 00 BRNO. Zaslání vráceného zboží na dobírku nebude akceptováno!

Vyžadujeme vrácení zboží včetně nepoškozeného originálního obalu, visaček, štítků atp. jak bylo převzato od prodávajícího tak, aby bylo schopné dalšího prodeje!

Zboží je nutno vrátit se všemi listinami, jako je faktura, záruční list a jiné, pakliže byly ke zboží přiloženy. K zásilce s vráceným zbožím přiložte prosím vyplněný formulář o odstoupení od kupní smlouvy, který naleznete zde:

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit v těchto případech:

- věci upravené na míru, či vyrobené na zakázku přímo na objednání zákazníka
- zboží, které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen

- zboží, které je ze své podstaty osobní povahy a po vyzkoušení již nelze z hygienických důvodů vyměnit, nebo vrátit (příklad: ponožky, spodní prádlo, rukavice)
- u zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, u nichž kupující porušil původní obal

5. Nepřevzetí zásilky se zbožím

Nepřevzetí, nebo odepření převzetí zásilky bez závažného důvodu (např. poškození přepravního obalu atp.) je porušením kupní smlouvy ze strany kupujícího dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky a dle aktuálně platných zákonů České republiky. Pokud jsme ze strany kupujícího  nezaznamenali jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazší možnosti vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě, či doručení přepravcem, máme jako prodávající dle zákona právo na kompenzaci  vynaloženého poštovného a balného ze strany kupujícího. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož nevyzvednutím zásilky se zbožím byla porušena kupní smlouva ze strany kupujícího. Na základě výše uvedeného zašleme v takovém případě kupujícímu výzvu k úhradě kompenzace vzniklé škody, tedy vynaloženého poštovného a balného dle platného ceníku spolu s dokladem. V těchto případech existuje více možností řešení:

a) Zboží po dohodě s kupujícím znovu zašleme. Možná je však pouze platba předem (bankovní převod). Cena objednávky bude navýšena o vyčíslenou kompenzaci za předchozí nevyzvednutou zásilku.

b) Pokud o objednané zboží nemá kupující nadále zájem, stává se splatnou výzva k úhradě kompenzace dle zaslaného dokladu.

V případě neuhrazení této kompenzace ve stanovené lhůtě, postupujeme tuto pohledávku agentuře, která pro naši firmu zpracovává vymáhání pohledávek. V případě neúspěchu je věc řešena soudní cestou.

6. Dodací termíny

Dodací lhůta je obvykle 2 – 5 pracovních dnů v závislosti na dostupnosti zboží, v mimořádných případech do 15 dnů. Výjimku z těchto termínů tvoří zboží značky OBUT (pétanque), kde může s ohledem na úzkou specializaci sortimentu dodací lhůta činit i 30 a více dní. Přibližná doba dodání je uvedená u jednotlivých produktů. Pokud nebude prodávající z nějakých důvodů schopen tuto lhůtu dodržet, bude zákazníka v maximálně možném předstihu o této skutečnosti informován. Počátek dodací lhůty se počítá při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky. Při platbě převodem se jako počátek dodací lhůty počítá přijetí platby z naší strany.

7. Reklamační podmínky

Kupující může uplatnit reklamaci vady zboží, nebo výrobku nejpozději do 2 let od převzetí zboží. Nelze uplatňovat vrácení peněz na vady, které vzniknou běžným opotřebením, nebo takové, které sami způsobíte nesprávným použitím. Dále nelze uplatňovat reklamaci na vadu, o které byl spotřebitel informován před nákupem, nebo na tuto vadu obdržel slevu.. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze jednoduchým způsobem odstranit nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu. Při vyřizování reklamací se prodávající řídí zákonem č. 89/2012 sb. (NOZ) platným v České republice. Zákazník má právo od dopravce (Česká pošta, resp. GLS nebo PPL) nepřevzít zásilku, pokud je poškozený transportní obal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Reklamované zboží zasílejte vždy výhradně na adresu: K+K SPORT, Štefánikova 13, 602 00 BRNO Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj. Dále je nutné přiložit stručný popis reklamované vady na výrobku, případně označit.

Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). Na vyřízení reklamace má prodávající lhůtu 30 dní. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady této povahy se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba je 2 roky, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak.

8. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje změnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to v jakékoliv podobě, bez vzniku jakýkoliv nákladů na straně kupujícího.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9.Řešení sporů

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Adresa

Štefánikova 13
602 00 Brno

Telefon: 541 242 323
Email:

Zákaznický servis

Otevírací doba

pondělí - pátek: 9:00 - 18:00
sobota: 9:00 - 12:00

Parkování u prodejny K+K SPORT Štefánikova 13 = 60 min. ZDARMA

JUMP TO TOP